120 Основно училище "Г. С. Раковски"

Презантация 120 ОУ

ПРОЕКТ "УСПЕХ". ИНФОРМАЦИЯ...


ПРОЕКТ „ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ“

Тази година Училищното настоятелство при 120 ОУ кандидатства и спечели проект към Столична община –Зелени системи, за оформяне и облагородяване на дворното пространство. Проектът цели превърнем двора на училището в желана зона за отдих и място за игра на нашите ученици, да спечели любовта на децата към природата, да обогати познанията им по околна среда и да засили вниманието им към нейното съхраняване. Включвайки активно децата в обновяване и облагородяване на училищната среда, ще ги мотивираме да опазват и развиват направеното от тях и техните родители и след приключване на проекта. Красивата дворно пространство може да се превърне в отлично място за изнесени уроци. Опитът ни показва, че в двора на училището учебният процес протича много по-естествено, посрещан е от децата с много по-голям ентусиазъм, липсва агресия и негативизъм. Природата е невероятен учител, от когото нашите ученици могат много да научат.

ПРОЕКТ „Свещената сила на обредния хляб в живота на българина“.

През април 120 ОУ спечели поредния си проект на тема „Свещената сила на обредния хляб в живота на българина“. Той е финансиран от Столична община, по програма за развитие на физическо възпитание и спорт, приоритетна област – гражданско образование.
Повече информация...
Презентация
Алманах

Презантация по ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ - Evaluation „Steps of Citizenship

Презантация по ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ

Презантация по ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +: „Steps of Citizenship“

     От тази учебна година 120 ОУ стартира двугодишен проект „Steps of Citizenship“. Партньори в проекта са училища от градовете Анкара и Камерано – Италия. Целта на проекта е учениците да формират свое гражданско самосъзнание. Чрез участието си в проекта учениците: Ще имат възможността да разширят културния си хоризонт като научат повече за различни градове в Европа и се запознаят с тяхната история и география; Ще могат да развият интеркултурни компетенции чрез контактите си с ученици от други страни; Ще обменят идеи и ценности; Ще развият уменията си за използване на чужд език и ще доразвият компютърните си умения; Учениците постепенно ще се фокусират върху собствения си град, ще идентифицират положителните и отрицателните му черти , ще имат възможност да планират дейности за подобряването му и за превръщането му идеалното, според тях, място за живеене;

ПРОЕКТ “Shared treasures„ в град Приекуле – Литва

От 24 май до 4 юни 2014 година бе проведена втората визита по билатерален проект “ Shared treasures „ в град Приекуле – Литва. Дейностите по проекта се осъществиха за десет 10 дни и два дни за пътуване. По предварително уточнена от домакините програма, бяха проведени следните дейности:
1. Посетени бяха следните обекти защитени от ЮНЕСКО – най-голямата в Европа естествена пясъчна коса на брега на Балтийско море, отделяща лагуна Корона. Видяхме старинен слънчев часовник на границата с Русия;
2. Местността „Карнаве“ – първото заселено място в Прибалтика;
3. Средновековният замък „Тракай“ - един от малкото в Европа заобиколен от всички страни с вода;
4. Хълма на кръстовете, видяхме изработване на кръстове, дейност защитена от ЮНЕСКО;
5. Посетихме и разгледахме курортните селища – „Нида“, „Паланга“, и единствения пристанищен град в Литва – Клайпеда;
6. Изработени бяха карти на ЮНЕСКО обектите на двете държави партньорки;
7. В края на визитата посетихме и разгледахме стария Вилнюс – защитен от ЮНЕСКО
8. Учениците от двете страни създадоха хартиени макети на „Белоградчишкиите скали“, храм-паметник „Александър Невски“, и средновековна кула;
9. Българските ученици написаха есе на тема „Един ден в литовско семейство“;
10. Учениците съвместно създадоха тинейджърски речник на най-употребяваните изрази, на български, литовски и английски език;
11. Участниците от България посетиха учебни часове по различни предмети в училището домакин;
12. Запознахме се чрез посещение в музеи с един от символите на Литва – кехлибара. Неговото образуване, добиване и обработка;
13. Проведохме учителски семинар на тема „Образователни системи в двете държави“
Визитата премина в дух на приятелство и сътрудничество. Учителите имаха възможност да подобрят своите езикови умения по английски език. Учениците затвърдиха приятелства създадени при визитата в България, които ще продължат и в бъдеще. Упражниха своите езикови умения по английски, а някои и по руски език.

ПРОЕКТ „Иновационни спортове в училище“ – популяризиране на спорт Петанк сред учениците от 120 ОУ „Г.С.Раковски“

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на «София и Югозападен регион кандидат за европейска столица на културата - 2019г. Още...
Откриване и учебни игри на 11.10.2013г. от 11.30 до 13.30 ч.
Провеждане на състезание на 14.12.2013 г. от 11.30 до 13.30 ч.
Заниманията по Петанк ще се провеждат всеки петък в 120 ОУ“Г.С.Раковски“

ПРОЕКТ "КОМЕНСКИ - 2" - "СПОДЕЛЕНИ СЪКРОВИЩА"

През ноември 120 ОУ спечели втори проект по програма Коменски 2 на тема "Споделени съкровища". Проекта е билатрален, посветен на обектите защитени от ЮНЕСКО и страна партньор е Литва. В него ще вземат участие ученици от 5 и 6 клас. Линк към сайта на проекта

От 15 до 26 май 2013 г. се състоя първата среща на участниците от Литва и България в проекта’’ по секторна програма “Коменски-2”. Домакин на срещата беше 120 ОУ-София.По време на визитата в България бяха посетени по-важни културни обекти,които са под закрилата на Юнеско,а именно-Рилски манастир, Боянска църква, Казанлъшка гробница.В 120 ОУ бе организиран тържествен концерт,в чест на нашите литовски гости.Ученици и учители имаха възможността да чуят изпълнение на “Бистришките баби”. За участниците в проекта от България и Литва бе организирано Зелено училище сред природата в Казанлък. Учениците се включиха в изготвянето на езиков речник с най-често употребяваните думи в двата езика.Те съставина есета на тема:,,Един ден в българско семейство”. Разпределени в ателиета,те изработиха хартиени модели на известни исторически обекти в България.По време на престоя си в София ученици и учители посетиха учебни занятия в 120 ОУ.

От 11 ноември 2013 г. стартира езиковият курс по литовски език за учениците и учителите, включени в проекта “Shared treasures”. Курсът се провежда в един от кабинетите на 120 Основно училище под ръководството на г-жа Анастасия Александрова - преподавател по литовски език. На първото занятие присъства и г-жа Ренета Гайдиене-съпруга на литовския посланик в България. По време на учебните занятия учениците в курса получават езикови познания за най-често употребяваната лексика от езика на държавата партньор. Благодарение на придобитите езикови познания по литовски език, учениците от 120 ОУ съчиниха писма на литовски език до своите приятели от Литва, в отговор на писмата, които получиха от тях на български език.

ПРОЕКТ "КОМЕНСКИ - 2" - ВИЗИТА В УНГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 9.04.-14.04.2013г.


От 9 до 14 април 2013 г.се състоя поредната работна среща на участниците в проекта ”I am a child, I want to be recognized” по секторна програма ,,Коменски-2”. Проектът се реализира с участието на представители от Турция, Гърция, Полша, Италия, Унгария, Германия и България. Домакин на тази визита бяха нашите партньори от Унгария. Срещата се проведе в град Дебрецен - вторият по големина град в Унгария. През първия ден от визитата се проведе тържествено откриване с поздравления от страна на Директора и Помощник директора на училището. След това учениците бяха разпределени в групи по интереси за занимания: футбол, творчески ателиета, актьорско майсторство, колоездене. След разглеждане на училищните кабинети и посещаване на часоже по отделни предмети, бе проведен работен семинар на екипите от всички страни,участнички в проекта. За децата беше организирано колективно посещение на зимна пързалка, а след обяд разгледахме забележителностите на град Дебрецен - Kатедралата в Дебрецен, Реформаторския колеж, музеят Дери и др.За ученици и учители се проведе екскурзия до Унгарския Archeopark- традиционно унгарско селище, което прави впечатление със своята автентичност. В програмата беше включено и посещение на гр.Hortobagy, чиетоиме носи националният парк в тази част на Унгарската Пуста. Визитата завърши с екскурзия до гр.Будапеща и разглеждане забележителностите на Унгарската столица.

ПРОЕКТ "КОМЕНСКИ 2" - ВИЗИТА АНГЛИЯ ЗА ПЕРИОДА 4.12.- 9.12.2012 ГОДИНА

От 4 до 9 декември 2012 година се състоя поредната работна среща на участниците в проекта”I am a child, I want to be recognized” по секторна програма „Коменски-2”. Проектът се реализира с участието на представители от Турция, Гърция, Италия, Полша, Унгария, Англия , Германия и България. Домакин на тази визита бяха нашите партньори от Англия.Riverley Primary School е училището в Лондон, с което 120ОУ е в партньорски взаимоотношения по реализацията на проекта. То е ново, съвременно оборудвано основно училище, в което се обучават около 500 деца от 30 националности. 70% от учениците са деца на емигранти, които изучават английски като чужд език. Голям е процентът и на децата със специални образователни потребности. Участието на училището в проекта цели преодоляване на етническите различия и развитие на комуникативните способности чрез приобщаване на децата в различни извънучилищни мероприятия и дейности. След разглеждане на училищните кабинети и посещаване на часове по отделни предмети в Riverley Primary School, се състоя работен семинар на екипите от всички страни, участнички в проекта. По време на семинара беше проведена дискусия относно оформянето на крайния продукт - изготвянето на книжка в малък формат, в която да бъдат включени основните дейности от работата по проекта. Всяка държава представи диск с песен или скеч, чието съдържание отразява проблемите на учениците,отразени във Въпросници 1 и 2, а именно – необходимостта от водене на здравословен начин на живот, вредата от злоупотребата с алкохол, цигари и наркотици, борбата с агресията в училище и др.

ПРОЕКТ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“

През месец юли 2011 година 120 ОУ „Г.С.Раковски“ стартира проект за реновиране и оборудване на корпус по природни и обществени науки с цел:
1.Изграждане на нова материално-техническа база в училище, която да отговаря на съвременните изисквания на образователната система.
2.Засилване интереса на учениците към природните и обществените науки чрез онагледяване на учебния процес по съответните дисциплини /география, химия, биология, изобразително изкуство/.
3. Повишаване качеството на преподаване, прилагайки съвременни интерактивни и иновационни методи на работа, с цел повишаване мотивацията на обучаващите се. Това ще доведе до оставането на децата от училище.
4. Повишаване на квалификацията на педагогическия персонал и внедряване на нови методи на преподаване.
5. Приобщаване на родителите като партньори в свободните форми на обучение.
Продължителността на проекта е една година и ще приключи през юни 2012 година.

ПРОЕКТ „I'm a child, I want to be recognized“

От 9 до 14 октомври 120 ОУ прие гости от Гърция, Германия, Полша, Италия, Унгария и Турция. Визитата е свързана с осъществяване на проект „I`am a child I want to be recognized“ по секторна програма Коменски. Гостите взеха участие в традиционния ден на природолюбието, като всяка страна посади свое дърво в двора на училището. За децата беше организирано ателие под наслов „Карта на детските мечти“, където върху карта на Европа те оставиха своите послания и мечти към техните родители и учители. През следващите дни на визитата гостите посетиха Националният исторически музей, Витоша, Драгалевски манастир, Пловдив. Учениците от чужбина гостуваха в семействата на наши ученици в продължение на пет дни и създадоха трайни приятелства.


В периода 22 – 27 април 2012 г., посетихме с ученици гр. Истанбул, Турция за реализиране на етап от проекта „I'm a child, I want to be recognized“. Този проект е по програма „Коменски-2“. Домакин на етапа беше колежа „Османие“. Във визитата взеха участие учениците от IV – VI клас: Александър Найденов от IVв клас; Кремена Цветанова – Vб клас; Кирил Палавеев – VIв клас; Лиляна Манова и Цвета Иванова – VIб клас. Те бяха настанени да нощуват в приемни семейства и бяха обгрижвани с много внимание. Създадоха приятелства с децата от тези семейства и на тръгване си обещаха, че отново щв се срещнат. Визитата ни в гр. Истанбул започна с изключително сърдечно посрещане от страна на домакините. Учениците от 120 ОУ и колеги в народни носии взеха участие в богатата програма организирана по повод деня на детето в Република Турция. Разказаха за хубавият пролетен празник Лазаровден и пяха песни. Изпълнението на песента-поздрав за домакините предизвика бурни овации на публиката. Домакините бяха разчувствани и очаровани от изпълнението. Същият ден имаше и второ представяне, организирано от общината Бакъркьой, което пожъна същия успех. За периода от 24 до 26 април беше организирана богата програма от страна на домакините: работни срещи на партньорите; обиколка на училището; посещение на часове, както и разглеждане на забележителности в град Истанбул. Бяха планирани и осъществени следните мероприятия: разходка с корабче по Босфора; посещение на Синята Джамия; византийската подземна цистерна Йеребатан; тематичните паркове „Миниатюрк“ и „Истанбулаквариум“. Направихме много снимки, останаха незабравими спомени. Прибрахме се живи и здрави в София, всеки докоснал се до друга култура, бит, атмосфера на приятелство и толерантност. Почерпил опит и идеи.

Визитата в Германия протече от 06.12 до 11.12.2011г. Българската група беше представена от 3 ученика и 3 учителя. Домакин на визитата беше училището в град Бадекенщед. На визитата присъстваха представители от Унгария, Гърция, Италия, България, Полша, Англия и Турция. Организацията беше много добра, разисквани бяха проблеми по темата на проекта на семинар организиран от домакините. Посетихме обект под егидата на Юнеско в старинния град Гослар. С учителите и учениците беше организирано посещение в град Волсбург, където видяхме най-големия музей на открито за автомобили Фолксваген. Нашите ученици осъществиха отлично национално представяне и бяха на първо място в спортните игри организирани в училището. Местната преса отрази нашата визита с много ласкави отзиви.

През тази учебна година 120 ОУ "Г.С.Раковски" стартира многостранно партнъорство по секторна програма "Коменски-2" към Центъра за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е "I am a child, I want to be recognised" и е насочена към засилване на интереса и приобщаване на децата към училищния живот. В проектната дейност са включени партниращи училища от Италия, Германия, Търция, Англия, Полша, Унгария и Гърция. Изпълнението на проекта се предвижда за период от 2 години.
Линк към сайта

ПРОЕКТ „КОМЕНСКИ”
Дейности по време на първата визита на гостите от Германия, Полша и Италия по проекта "Коменски" за периода 18-23.10.2008г.:
1. Посрещане на гостите по стар български обичай с хляб и сол на територията на 120 ОУ „Г.С.Раковски”.
2. Вторият ден бе направена туристическа обиколка на гр. София – инфотур, на който гостите бяха запознати с по-големите исторически и архитектурни забележителности на столицата. Бяха посетени:
   - Храм-паметник „Александър Невски”
   - Църквата „Св. Георги”; разгледани бяха сградата на католическата църква „Св. Йосиф”, джамията и синегогата, паметника на София, сградата на Народния театър „Иван Вазов”. Същия ден за гостите бе подготвена и организирана българска вечер с вкусни традиционни ястия и народни песни и танци.

.
  3. Третият ден от визитата бе посветен на посещението на Национален парк "Витоша", Драгалевския манастир, Боянската църква и Националния исторически музей.
 4.През четвъртия ден делегациите от чужбина бяха включени в честването на традиционния за 120 ОУ „Г.Раковски” "Ден на природолюбието", на който гости бяха:
 
        - Министърът на околната среда и водите – г-н Джевдет Чакъров, кметът на район Лозенец г-н П. Прошков и гости от Градския инспекторат на образованието. След като разгледаха ателиетата за работа с природни материали, учениците от Германия, Полша и Италия заедно с наши ученици бяха включени в ателие за изработване на хартиени макети.

  5.Посещение на гр. Пловдив. Гостите разгледаха Стария град и етнографската част на Пловдив. Бяха изключително впечатлени от красотата на града и стария амфитеатър.
 
     Визитата в София показа на представителите от Германия, Полша и Италия не само новото европейско лице на нашата столица, но и красивите исторически и географски места, които заплениха завинаги сърцата на нашите гости.

Изработено е електронно списание - Линк към списанието , краен продукт на проекта. На конкурсен принцип бе избрана нашата заглавна страница, публикувана в сайта на училището координатор от Германия - Линк към сайта

ПРОЕКТ "ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА"

Представянето на работата и резултатите по проекта „Човекът и природата”, осъществен съвместно със студенти от ФНПП към СУ „Св. Климент Охридски”, се проведе на 08.05.2012г. в 120 ОУ. Присъстваха Зам. Министър на образованието Милена Дамянова, Ваня Кастрева – РИО София-град, кметът на община Лозенец – Любомир Дреков, редактор на в. „АзБуки”, родители. Учениците от 2 в клас демонстрираха наученото за различни диви животни, отглеждани в зоопарка, както и своите проекти и макет на Зоопарка. Учениците от 3 в и 3 г кл. представиха чрез опити наученото повреме на работата по проекта. Експериментите бяха изключително интересни и полезни за децата. Чрез тях те научиха как си взаимодействат веществата в бита на хората и в природата.

ПРОЕКТ „Да направим училището привлекателно за младите хора” Информация...

ПРОЕКТ С БЕЛГИЯ

     През октомври 2009г. училището е включено в международен проект в партнъорство с Белгия и Столична община като средищен център за квалификация на педагогически кадри на тема: ‘’СПОДЕЛЕНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО’’ Повече за проекта

Проект от 09.2009г. до 06.2010г.: Студентски практики в училище за превенция на агресия и поведенчески проблеми

Нашето училище активно участва в националната кампания "Бъди грамотен", която се осъществява с "Академика БГ" ООД.II ЕТАП НА ПРОЕКТА "НАСИЛИЕТО СЪЗДАВА ПРОБЛЕМА, НО НЕ ГО РЕШАВА", реализиран със съдействието на съюза на съдиите в България и учениците от V г клас на 120 ОУ.

ПРОЕКТ "ПРИРОДНИ АТЕЛИЕТА"

Природни ателиета - международен проект под егидата на МОН в партнъорство с Република Македония
Проектът сe реализира в няколко етапа през годините 2004/2006 г.

   Първи етап – пролетта на 2005г.
ПЪРВИ ЕТАП
През пролетта на 2005г. по покана на г-жа Тонева – директор на 120 ОУ „Г. Раковски”, учители, ученици и г-жа Нада Молерович – директор на ОУ „Д. Миладинов”, бяха топло посрещнати като гости на нашето училище. Състоя се и среща-семинар на учителите от двете училища. Обсъдиха се учебни програми, учебници, базата за обучение и др. Децата взеха участие в пленерите във Велико Търново и Арбанаси. Там те заедно твориха и показаха изключителната си креативност.
ВТОРИ ЕТАП – ноември 2005г.


Вторият етап на проекта се осъществи през месец ноември на 2005г. в Македония по повод патронния празник на ОУ „Д. Миладинов”. Учениците взеха участие в ателиетата за работа с природни материали. Изработваха апликации, мозайки и скулптурни фигури. Програмата завърши с обща изложба на участниците. На следващия ден децата разгледаха старата част на гр. Скопие. Рисуваха тепето – възвишение с останки от крепостни стени и кули от стария град. Етапът завърши с посещение на църквата „Св. Спас” – църква от края на 17 век с богато резбован иконостас.
ТРЕТИ ЕТАП продължи през пролетта на 2006г.

През пролетта на 2006г. се проведе Пленер на учениците от ОУ „Д. Миладинов” и 120 ОУ „Г. Раковски” в полите на Витоша. Учениците посетиха и разгледаха Драгалевския манастир и Националния природо-защитен център „Витоша”. Взеха участие в ателиета „Народни носии”. Готовите апликации бяха подредени като експонати в етнографската част на музея на 120 на ОУ „Г. Раковски”.
ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – есента на 2006г.

Бе организирана екскурзия до гр. Охрид. Реализира се пленер на връх Плаошник. На патронния празник на училище „Д. Миладинов” учениците работиха в приложни ателиета. Техните творби участваха в изложба. Децата тържествено поднесоха цветя на паметника на патрона на училището.

ПРОЕКТ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕТО - 2005г.
120 ОУ "Г. С. Раковски" е единственото училище в София с осигурени 300 лукса осветление на едно работно място - реализиран проект на Дженерал Електрик и Столична община.

ПРОЕКТ "БАЩИНО ОГНИЩЕ" – ПЪРВИ ЕТАП
Първият етап от проекта „Бащино огнище"– екология, творчество, приятелство”, се състоя на 24, 25 и 26.11.2007г. по маршрут София – Трявна – Боженци – Елена – София.
Работата по проекта започна след пристигането в гр. Трявна по установения маршрут, беше направена туристическа обиколка на града и посетени:

1. В Даскаловата къща учениците се запознаха с историята и бита на възрожденците на гр.Трявна и развитието на занаятите- видове резбарство. Разгледаха двата прочути резбовани тавани на най-добрите тревненски резбари.
Направиха фотографии на възрожденски носии.
2. В Старото школо учениците се докоснаха до историята на най-старото тревненско училище. В същата сграда разгледаха и уникална художествена изложба на съвременните художници Димитър и Никола Казакови.
3. Посетиха и църквата "Св. Архангел Михаил" - най-старата църква в града. Учениците рзгледаха и се запознаха с тънкостите на иконописта от видяната изложба на автентични икони, съхранявани в същата църква. В центъра на стария град Трявна учениците посетиха и уникални резбарски ателиета, където наблюдаваха самия творчески процес в занаятчийството, направиха пленарно рисуване на старите къщи на площада и старата часовникова кула в града.
4. Посетиха единствения по рода си музей на африканското и азиатско изкуство, поместен в реставрираната сграда на старата градска баня.
5. Етнографското селище Боженци бе свързано с кратка обиколка и запознаване на учениците с географската област и нейните особености, както и пленерно рисуване на автентичната архитектура.
6. Направена бе и туристическа обиколка на гр.Елена. Посетен и разгледан бе музея на Възрожденското изкуство и известната в областта първа Даскалоливница /направа на даскали/, основана от Иван Момчилов.

БАЩИНО ОГНИЩЕ - ВТОРИ ЕТАП
Вторият етап на извършените дейности - "Бащино огнище" от проекта "Природни ателиета - екология, творчество, приятелство", се състоя на 30.05; 31.05 и 01.062008г. по маршрута София-Троян-Габрово-Ловеч-София. Работата по проекта започна след пристигането в гр. Троян по установения маршрут, беше направена туристическа обиколка на града и посетени:
1. Музея на троянската керамика, където учениците се запознаха с историята и традициите при изработването на троянската керамика. след това учениците посетиха и разгледаха художествената галерия на града, в която се съхраняват творбите на изтъкнати троянски майстори.
2. Посещение и разглеждане на Троянския манастир. Провеждане на пленер по рисуване в манастира.

    3. Разглеждане на гр.Габрово. Учениците посетиха музея на хумора и сатирата в града, където научиха много за бита и нравите на старите габровци. Особено впечатлени бяха от посещението на историческия музей на града. От богатата музейна експозиция /около 960 експоната/, учениците се запознаха подробно с историята на гр. Габрово, обичаите, традициите и развитието на занаятите.

4. Посещението на етнографския комплекс Етъра бе свързано с кратка обиколка и запознаване на учениците с географската област и нейните особености, като и с характера на възрожденската архитектура. Посетиха и разгледаха автентични занаятчийски ателиета по резбарство, кожухарство, керамика, златарство и др. обиколката завърши с пленерно рисуване на автентичната архитектура.
5. Посещение на гр.Ловеч - старата частр на града кв. Вароша и покрития мост на р. Осъм.
Направиха се много фотографии на етнографската сбирка в музея Възрожденското изкуство, както и музея на В. Левски.